See your King is coming

Opleiding tot koningschap
Frans Th. Horsthuis

Reeds in het Oude Testament wordt herhaaldelijk ‘God is koning’ geproclameerd. Hij is Koning, Hij is Koning over alle volken, ver verheven boven alle goden (bijv. in Psalm 93, 97 en 99). Als Jezus op aarde verschijnt, staat in Zijn boodschap steeds het koningschap centraal:
het Koningschap en het koninkrijk van God is aangebroken.

Dat is de hoofdthema van het boek  ‘Zie Uw Koning komt!’, dat in 2012 verscheen.

Het boek bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1: Jezus’ opleiding tot Koning
Met vaak verrassende en verdiepende inzichten laat Frans ons zien hoe Jezus als mens geleidelijk, stap voor stap heeft moeten ontdekken wie Hij was. Hoe Hij juist steeds meer onder leiding van Zijn Vader het grote plan dat Zijn Vader voor Hem had, ging begrijpen. Alleen langs deze weg van gebed en gehoorzaamheid kon Jezus uitgroeien tot het Koningschap zoals Zijn Vader dat voor Hem had bestemd, door kruis, opstanding en hemelvaart.

Deel 2: Onze opleiding tot Koning   
Frans legt uit dat ook wij – in navolging van Jezus – bestemd zijn voor het Koningschap. Jezus stelt geen eisen aan ons, maar wil onze vriend zijn. In een prachtige liefdesbrief van onze hemelse Vader zien wij dat Hij van ons houdt. Dat Hij niets meer van ons vraagt dan Hem te volgen. Hij heeft ons lief, Hij bemint ons en Hij verlangt ernaar ons naar de vrijheid van het Koningschap te leiden, zodat Hij ons kan maken tot wie Hij graag wil dat wij zijn.

Deel 3: Het groeiende Koninkrijk
In deel 3 wijst Frans erop dat Jezus nooit via organisatie werkte, maar altijd via mensen. Ook laat hij zien dat God altijd van het kleine naar het grote werkt. Van gezin naar huisgemeente en vandaaruit naar grotere eenheden.
Frans gaat ook dieper in op de gedachten over de kerk van Europa, een opdracht die hij al in de 70er jaren van de 20ste eeuw ontving en in zijn boek ‘De Koninklijke Weg’ beschrijft. De kerk als instituut zoals velen van ons dat gekend hebben, zal grotendeels verdwijnen.Tegelijkertijd zullen er netwerken van christenen ontstaan. Bevlogen kinderen van de Heer, kinderen van het Koninkrijk die Hem volkomen zijn toegewijd.
In deel 3 beschrijft Frans ook veel gedachten die te maken hebben met het in vrijheid uittrekken en binnentrekken in het Koninkrijk. Frans deelt hier ook een bijzondere visie op de zich ontvouwende eindtijd.

Dit mooie boek is zeer de moeite waard om te lezen voor iedereen die wil werken aan zijn/haar vriendschapsrelatie met de Heer Zelf.

Stef Looijen

Posts created 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top