De koninklijke weg

Frans Horsthuis, de schrijver van dit boek – priester van het bisdom Utrecht – maakte in de jaren zestig een ingrijpende vernieuwing in zijn geloofsleven mee. Hij besloot ‘niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd’. Dit bepaalde vanaf dat moment zijn verdere leven. Eerst vertelt hij in dit boek, hoe deze persoonlijke omkeer zich voltrok. Bovendien gaf de Heer hem een gebedsopdracht en een visie voor de Kerk van Europa. Gelijktijdig begonnen zijn reizen naar Oost-Europa. Ook ontstonden contacten met christenen uit diverse christelijke kerken. Vanuit het onbehagen in zijn eigen leven vond hij een nieuwe weg, die ook voor anderen een uitweg kan betekenen. Een nieuwe visie voor de Kerk van Europa houdt een uitdaging in, opdat christenen hun opdracht gaan verstaan in de tegenwoordige revolutionaire ontwikkelingen.

 

Posts created 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top