Frans Horsthuis Bij Rafael Eleos 1994

Verbaasd was ik op een zondagochtend in maart 1994 deze voormalige priester te horen bij mijn toenmalige gemeente Rafael Eleos in Middelburg, (de uitgenodigde spreekster arriveerde wat laat…) Ik word er nog altijd door bemoedigd om deze boodschap te horen, ik hoop jij ook… Later die week had ik trouwens een mooi persoonlijk gesprek met […]

Juist in het donker – Theo Swart

Met vreugde in mijn hart presenteer ik u een bijzonder boekje met als titel  ‘Juist in het donker’, geschreven door Theo Swart. Theo is geboren in Groningen op 19 augustus 1920 en stierf op 7 september 2015 op 95-jarige leeftijd. In 2001 was Theo 80 jaar en liet de Heer hem weten dat Hij nog […]

See your King is coming

Opleiding tot koningschap Frans Th. Horsthuis Reeds in het Oude Testament wordt herhaaldelijk ‘God is koning’ geproclameerd. Hij is Koning, Hij is Koning over alle volken, ver verheven boven alle goden (bijv. in Psalm 93, 97 en 99). Als Jezus op aarde verschijnt, staat in Zijn boodschap steeds het koningschap centraal: het Koningschap en het […]

We want to see Jesus

Door Frans Horsthuis Uit het Woord vooraf:   “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen en uw Zoon Jezus Christus”    Johannes 17: 3   Wat heeft me ertoe gebracht, dit leven van Jezus te beschrijven? Nu mijn aardse leven naar zijn voleinding begint te lopen, wil ik uit dankbaarheid de volgende bladzijden, de […]

Get up my love, winter is over

Met deze woorden van het Hooglied roept Jezus in onze tijd zijn bruid op, te voorschijn te komen en haar ware gezicht te laten zien. Al in 1970(!) had de Heer Frans als levensopdracht gegeven, te bidden voor een vernieuwde Kerk van Europa. De verhoring daarvan begint al op gang te komen, steeds meer enkelingen […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top