Juist in het donker – Theo Swart

Met vreugde in mijn hart presenteer ik u een bijzonder boekje met als titel  ‘Juist in het donker’, geschreven door Theo Swart. Theo is geboren in Groningen op 19 augustus 1920 en stierf op 7 september 2015 op 95-jarige leeftijd.
In 2001 was Theo 80 jaar en liet de Heer hem weten dat Hij nog iets voor hem in petto had. Kort daarop zou blijken dat de Heer van hem vroeg om een boek te schrijven. Theo was heel artistiek, hij hield van muziek en kon goed schilderen, maar een boek schrijven om daarin te Heer te prijzen voor alles wat Hij in en door hem gedaan had, leek hem bijna onuitvoerbaar. Daarbij moest hij ook nog met een computer leren werken.
Het is uiteindelijk toch gelukt. Ziehier het resultaat.

Het boek laat zien dat God leeft. Hij is met ieder van ons begaan en is bij alles betrokken. Theo schrijft uitvoerig over zijn jeugd, over zijn kloosterleven, over de oorlog, zijn huwelijk en pleegkinderen en niet te vergeten de Croy gemeenschap. Telkens weer waren er hoogte- en dieptepunten in zijn leven. De titel ‘Juist in het donker’ geeft aan dat God juist dààr is waar alles om je heen duister is en er geen enkele uitweg lijkt te zijn.
Theo mocht veel mensen pastoraal begeleiden; hij heeft niet alleen genezingen en bevrijdingen mee mogen maken, maar ook mensen totaal zien veranderen. God gaf hem woorden van kennis en leerde hem met vallen en opstaan niet op zijn eigen oordeel en inzicht af te gaan.
Hij verlangde niets anders dan dat Jezus alle eer kreeg en dat door dit boek velen zouden gaan geloven dat Jezus de Heer en Verlosser van ons leven is. Zijn eigen leven was een open brief, een getuigenis van een zwak mens, sterk door de H.Geest.
Theo kende Frans Horsthuis erg goed, zij waren vrienden van elkaar. Vele uren hebben ze samen bij de Heer doorgebracht om Zijn leiding te zoeken, maar ook om diep in hun geest de grootsheid van God te ervaren. In het boek staat o.a. het verhaal dat zij samen Oost-Duitsland en Polen bezocht hebben.
Een groot deel van het boek gaat over de Croy gemeenschap. Deze is genoemd naar kasteel Croy waar de gemeenschap jarenlang gewoond en gewerkt heeft.
De kern van het boek wordt beschreven in hoofdstuk 2, met als titel: ‘Ik weet niets, ik kan niets en ik heb niets’. Misschien is dit hetgeen Theo ten diepste aan anderen wilde doorgeven. Hij voelde de diepte van deze openbaring aan en wilde dit graag aan anderen laten weten.
Mag dit boek u bemoedigen om juist in de moeilijkste situaties in uw leven op God te vertrouwen en Zijn hulp te ervaren.
Theo Voorhout

Posts created 20

One thought on “Juist in het donker – Theo Swart

  1. Goedemiddag, ik kreeg van een vriendin een boek van Frans horsthuis over de hemel en vind het zo bijzonder dat ik ook graag het boek juist in het donker zou willen lezen, omdat ik ook een boek zoek voor een kennis die het leven niet ziet zitten en hulp nodig heeft om het leven van God tezien voor jaar leven, ik wilde weten of dit boek ook daarvoor geschikt is?
    Graag jullie reactie,
    Grt R van der Marel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top