Overlijdensbericht Bisdom Utrecht

bron: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2018/12/Overlijdensbericht-F.Th_.-Horsthuis.pdf  en https://www.aartsbisdom.nl/emeritus-pastoor-horsthuis-overleden/

Utrecht, 20 december 2018 Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht. Broeders en zusters, Hiermee bericht ik u, dat op 19 december 2018 te Doetinchem in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Frans Theodoor Horsthuis Priester van het Aartsbisdom Utrecht Hij werd geboren te Apeldoorn op 14 november 1921. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1947 was hij achtereenvolgens kapelaan te Beek en Hengelo (H. Ludgerus). Met ingang van 2 september 1955 volgde zijn benoeming tot godsdienstleraar aan de R.K. Kweekschool te Hengelo (Ov). Op 12 november 1965 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Caeciliaparochie te Neede. Met ingang van 2 december 1968 werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen. De levensweg van Frans was …

Posts created 20

One thought on “Overlijdensbericht Bisdom Utrecht

  1. Dank U wel voor het maken van deze mooie website. Mijn wens is dat de jonge mensen indeze bijzondere tijd deze site mogen vinden en dat ook zij aangeraakt mogen worden om Jezus te volgen en zo niet te verdwalen in de materie en het geld. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top