van de website Pinkstergemeente Doetinchem

Bron: https://pgd.nu/frans-horsthuis/

“Zoek eerst het Koninkrijk van God

en al het overige krijg je bovendien…”

Pastoor Frans Horsthuis woont op Overstegen in Doetinchem. Afgelopen najaar vierde hij zijn 90everjaardag. Hij bezoekt zo nu en dan de diensten van de Doetinchemse Pinkstergemeente in het Ulenhofcollege aan de Bizetlaan 86. Op de vraag of hij ook echt  lid is van de PGD, lacht hij: “Ik ben echt lid van de kerk van Christus. Overal waar de Heer Jezus centraal staat, ben ik thuis“.

Posts created 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top