Het Onze Vader – Actueel voor deze tijd

Waarin wil dit boek zich onderscheiden van de vele andere boeken, die al over het Onze Vader geschreven zijn?

Enerzijds is er ook binnen de christelijkheid veel wereldse vervlakking, anderzijds polarisatie in elke kerk en tussen de kerken onderling. Beide werken funest. Dit boek wil een appèl richt tot zoekende christenen, terug te keren tot de bron Jezus Christus en tot de kern van zijn boodschap met alle consequenties.

Posts created 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top