Frans Horsthuis (1921-2018)

Frans werd in 1921 Apeldoorn geboren en opgegroeid in Winterswijk en tot priester gewijd in 1947. Na zijn priesterwijding werd Frans achtereenvolgens kapelaan, godsdienstleraar en pastoor. In 1968 volgde zijn (eervolle) ontslag, doordat hij wilde leven naar het Woord van zijn Heer: “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en al het andere zal u toegeworpen worden” (Matt. 6:33). Vanaf dat moment ging Frans op een kamer wonen. Vanuit deze kamer ontving hij zijn verdere opdracht om alles (geleidelijk) los te laten. Na het wonen op een kamer ging hij in zijn auto wonen en zwierf daarin rond. Weer een stap verder maakte dat hij zijn auto weg deed en op de fiets rondtrok. Als laatste verdween ook de fiets en ging hij te voet verder. Frans leefde zonder geld en heeft zijn leven lang ervaren dat de Heer hem ook werkelijk “al het andere” toegeworpen heeft.

Frans heeft alles achter zich gelaten en leefde dus zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij bezocht mensen, enkelingen, die naar een diepere relatie met de Here Jezus wilden toegroeien, in Nederland en ver daarbuiten. Frans zijn levensopdracht was verder “om te bidden voor een vernieuwde Kerk van Europa en een nieuwe visie daarvoor.  De laatste acht jaar, tot het moment van zijn overlijden, heeft hij in Doetinchem gewoond waar hij ook is begraven.

De basis van Frans zijn leven was, Jezus-alleen (1 Cor. 2:2)! Jezus alleen als het antwoord op alle levensvragen.

De Koninklijke weg

Zoals je op deze site ziet heeft Frans verschillende boeken en boekjes geschreven. We weten dat vele vrienden van Frans door het lezen van het boek “De Koninklijke weg” kennis hebben gemaakt met hem. We raden daarom aan om dat boek als eerste te lezen.

Frans hechtte er waarde aan om zonder geld te leven en al zijn boeken zijn daarom gratis te verkrijgen via ons. Vanaf het eerste boek was altijd het verzoek om maar één exemplaar te bestellen. Dat willen we nog steeds vasthouden want het gaat ook ons er niet om dat we de boeken in grote getale verspreiden. De boeken blijven gratis verkrijgbaar maar wilt u toch iets bijdragen (de ontvangen giften gebruiken we voor de volgende druk) dan kan dat door een gift over te maken op rekening nummer:

IBAN: NL96 RABO 0117 2490 17
ten name van Stichting de Koninklijke Weg
BIC/SWIFT: RABO NL 2U

Of via de donatie pagina

Contact?

Wilt u naar aanleiding van het lezen een gesprek met iemand of heeft u praktische vragen dan kunt u ons bereiken via het contact formulier.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven